Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa: 02.10.2017 od 8:30 do 13:30 hod.