Zber objemného odpadu
V sobotu 21.04.2018 sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.
Objemný odpad nemusíte nikam nosiť, stačí ho vyložiť pred oplotenia rodinných domov.

Nadrozmerný alebo objemný odpad je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.
Zbierajú sa koberce, podlahoviny, nábytok, matrace, okná a dvere bez skla, detské kočíky, toalety a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
Nie odpady, ktoré patria do triedeného zberu, zmesový komunálny odpad !!!
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!