Firma z Harmaneckých papierní uskutoční v našej obci výkup zberového papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy bez obalov zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny nevykupujú.

Zber sa uskutoční v pondelok 23. apríla 2018

  • od 17:00 hod. pri Požiarnej zbrojnici
  • od 17:30 hod. pri firme Krasplast, s.r.o..

Za odovzdaný papier dostanete toaletný papier, servítky, kuchynské utierky a hygienické vreckovky (podľa množstva zberového papiera).