Otvorenie školského roka 2018/2019
Piatok, 24 August 2018 08:14
Skola_volaRiaditeľ Základnej školy s materskou školou Krasňany oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostný začiatok nového školského roka bude v pondelok 3. septembra 2018 o 09:00 hod. pred budovou školy.
Prevádzka materskej školy sa začína od pondelka 3. septembra 2018.
Ďalej oznamujeme rodičom a žiakom, že pred slávnostným začiatkom nového školského roka sa bude konať v Krasňanoch o 08:00 hod. svätá omša k začiatku nového školského roka. Na túto svätú pmšu sú pozvaní všetci, ktorí sa môžu zúčastniť a chcú prosiť o požehnanie a milosti pre seba i svoje deti, ale najmä sú pozvané samotné deti a žiaci.


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 9:00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy).
Pri tejto príležitosti sa odslúži slávnostná svätá omša 03.09.2018 o 8:00 hod. vo Farskom kostole Najsvätejšej trojice vo Varíne.
Riaditeľka školy ďalej oznamuje rodičom žiakov, ktorí sa budú chcieť stravovať v školskej jedálni, aby nahlásili záujem v pondelok 03.09.2018 u triednych učiteľov, od ktorých dostanú prihlášku. Strava bude poskytnutá prihláseným žiakom od utorka 4. septembra 2018.
Zápisné lístky do Školského klubu detí žiaci dostanú od triednych učiteľov alebo od pani vychovávateliek.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!