Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy bez obalov zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú. 

Výkup sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra 2018

od 16:30 hod. pri Požiarnej zbrojnici,
od 17:00 hod. pri firme Krasplast, s.r.o.

Za odovzdaný papier dostanete toaletný papier, servítky, kuchynské utierky a hygienické vreckovky (podľa množstva odovzdaného papiera).