Aktuálne dianie

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD. ďakuje všetkým občanom - dobrovoľníkom, ktorí sa v stredu 8. mája 2019 zúčastnili brigády čistenia lokality Krasňanský luh.

Milí priatelia a šikovní fotografi POZOR!
Miestna akčná skupina Terchovská dolina opäť hľadá najkrajšiu fotografiu zo svojho územia. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád fotí. Na výber je až sedem rôznych kategórií.

30. mája 2019 (štvrtok) sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Firma EKORAY odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

V sobotu 11. mája 2019 od 7:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu. Objemný odpad nemusíte nikam nosiť, stačí ho vyložiť pred oplotenia rodinných domov.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.