Aktuálne dianie

Na základe Plánu preventívnych kontrol začnú dňom 13.04.2019 kontrolné skupiny DHZ vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov.

Koncom roka 2018 bol spracovaný dokumentárny film o obci Krasňany. Tento dokument odvysiela aj TV NOE v nasledujúcich dňoch: piatok 26. apríla 2019 o 16:20 hod. a nedeľu 28. apríla 2019 o 6:05 hod.

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?  Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 05.04.2019 od 06.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Oznamujeme občanom našej obce, že v sobotu 06.04.2019 od 7:00 hod. do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou. 

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že zápis do 1. triedy pre školský rok 2019/2020 bude vo štvrtok 11. apríla 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budove ZŠ v miestnosti prvej triedy.