Aktuálne dianie

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy bez obalov zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú. 

Oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na opatrovateľský kurz, ze v stredu 14.08.2019 o 15:30 hod. bude v zasadačke Obecného úradu Krasňany zahájenie kurzu.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK,a.s.) oznamuje svojím odberateľom, že vplyvom nedávnych mrazov mohlo dôjsť  k poškodeniu vodomerov a s tým spojený únik vody.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 31. januára 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina v spolupráci s OZ Tilia Vás pozývajú na kurz ovocinárstva "Princípy rezu ovocných drevín". Kurz sa uskutoční v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom Krasňany v pondelok 25. februára 2019 o 9:00 hod. Kurz je určený najmä pre všetkých obyvateľov Terchovskej doliny. Počet účastníkov je limitovaný, preto je potrebné prihlásiť sa vopred. 

SHMÚ dňa 22.01.2019 o 14:03 hod. vydal meteorologickú  výstrahu 2. stupňa – nízke teploty pre okres Žilina na dobu od 22.01.2019 23:00 hod. do 23.01.2019 do 08:00 hod.