Aktuálne dianie

Už je zima, už je čas – Mikuláši majú zraz. Jeden pôjde rovno k nám a zapáli stromček nám. Príď ho s nami privítať. Mikuláš pozýva všetky deti vo veku od 1 do 10 rokov dňa  6. decembra 2018 o 17:00 hod. pred  požiarnu zbrojnicu.
Tešíme sa na Vás !

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR žiada o súčinnosť vo veci získania prehľadu počtu chovu ošípaných na území našej obce.

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Vás pozýva na prednášku, ktorá je zameraná na správne domáce kompostovanie v kompostéroch v rámci projektu z fondov EÚ "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Združenia obcí MTD" KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH - spôsob ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy bez obalov zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú. 

Obec Krásňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva všetkých seniorov na kultúrne posedenie dňa 24.10.2018 o 16:00 hod v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Srdečne Vás pozývame na burzu detského oblečenia a všetkých vecí s deťmi spojených.

Kedy? Sobota 06.10.2018 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Kde? Krasňany č. 89 - kultúrny dom (bývalá MŠ)