VZN obce Krasňany č. 1/2014
Pondelok, 29 September 2014 08:51
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 26.09.2014, Uznesením č. 61/2014, bod 7 schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
VZN č. 1/2014 nadobúda účinnosť 15.10.2014.

Dokument na stiahnutie v pdf:   VZN obce Krasňany č. 1/2014
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!