Aktuálne

  • Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

    vyhlasuje

    výberové konanie na pracovné miesto

    referent stavebného úradu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo pre verejnosť informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.