PL-SK_2007-2013 euroregion_beskydy unia_europejskaStrumień, Dolný Hričov a Krasňany budú realizovať spoločný športový projekt

Obec Strumień získala dofinancovanie na realizáciu projektu s názvom „Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany" podaného na dofinancovanie v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi zo Slovenska sú obce Dolný Hričov a Krasňany. Projekt predpokladá realizáciu až 12 športových podujatí – o. i. turnaj vo volejbale, futbale, plážovom volejbale, tenise a stolnom tenise, športový turnaj obcí, šachový turnaj.

Cieľom aktivít projektu je popularizácia aktívnych foriem trávenia voľného času a posilňovanie kontaktov medzi pohraničnými komunitami.

Realizácia projektu je naplánovaná od júla 2013 do mája 2014.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.