PL-SK_2007-2013 euroregion_beskydy unia_europejska


Dňa 27. septembra 2013 sa v obci Dolný Hričov na Slovensku uskutočnila Ľahkoatletická spartakiáda v pohraničí za účasti žiakov športových tried z Gymnázia v Strumieni, žiakov zo škôl v obci Dolný Hričov a obci Krasňany.
Súťaž bola usporiadaná v rámci projektu s názvom: „Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany".
Žiaci súperili na prekážkových dráhach, v kolektívnych súťažiach a v preťahovaní lanom. Zažili veľa emócií, zábavy a smiechu. Aj pre učiteľov boli pripravené rekreačné disciplíny, v ktorých ich do súperenia povzbudzovali žiaci silným potleskom. Na víťazov čakali „sladké" medaily a pre všetkých suveníry, ktoré vyrobila slovenská mládež. Výlet sa niesol v príjemnej a športovej atmosfére.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.