PL-SK_2007-2013 euroregion_beskydy unia_europejska


 

 

Poľsko-slovenské kultúrne podujatia

Skončili sa pol roka trvajúce skúšky divadelného predstavenia žiakov Gymnázia Powstańców Śląskich v Strumieni. Vyvrcholením týchto skúšok bude ukážka predstavenia počas podujatia „Strumieńska jeseň 2013” 20. decembra t.r. v aule Gymnázia.

Tieto aktivity sa konajú v rámci projektu „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí” realizovaného obcou Strumień v partnerstve s obcami Dolný Hričov a Krasňany zo Slovenska. Na tomto podujatí bude prítomná delegácia zo strany partnerov projektu.

V januári je naplánovaná druhá časť „Strumieńskej jesene 2013” – Slávnostné predstavenie speváckych zborov, počas ktorej je naplánované vystúpenie poľských a slovenských speváckych zborov.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.