PL-SK_2007-2013euroregion_beskydy unia_europejska


 

 


Pokračovanie Medzinárodných turnajov

 

V januári 2014 sa uskutočnili dva ďalšie poľsko-slovenské turnaje v rámci projektu: "Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany". Prvý z nich  "Nočný šachový turnaj partnerských obcí" sa konal v dvoch vekových kategóriách: základné školy a dospelí. Výsledky turnaja sa nachádzajú na stránke www.chessarbiter.com. Druhý "Amatérsky bedmintonový turnaj mužov" sa konal v dvoch vekových kategóriách: do a nad 40 rokov.

Pred nami je ešte šesť spoločných stretnutí.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.