PL-SK_2007-2013euroregion_beskydy unia_europejska

 


19. januára 2014 vo filiálnom kostole zasvätenom Matke Božej Škapuliarskej v Zbytkowe sa konal medzinárodný koncert speváckych zborov - Slávnostné predstavenie v rámci projektu „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí” realizovaného obcou Krasňany a obcou Dolný Hričov zo Slovenska.

 

Medzi účinkujúcimi boli:

  • Detský spevácky zbor farnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Pozwólcie dzieciom (Dovoľte deťom),
  • Mládežnícka skupina, ktorá pôsobí pri farnosti sv. Anny v Pruchnej,
  • Folklórny súbor DÚHA Krasňany zo Slovenska,
  • Spevácky zbor Nadzieja (Nádej) farnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Drogomyśli,
  • Folklórny súbor Strumień,
  • Zmiešaný zbor speváckeho spolku Lutnia (Lutna) zo Strumienia.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

 

Fotogaléria z podujatia