PL-SK_2007-2013euroregion_beskydy unia_europejskaVolejbalový turnaj Dobrovoľných hasičských zborov

 

V sobotu 22. febuára 2014 sa v Športovej hale v Strumieni uskutočnil Volejbalový turnaj Dobrovoľných hasičských zborov v rámci projektu: „Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany". Turnaja sa zúčastnili všetky jednotky DHZ z obce Strumień a 2 slovenské družstva – z obce Dolný Hričov a z obce Krasňany. Turnaj slávnostne otvorila primátorka Strumienia Anna Grygierek.

Výsledky:
I. miesto  DHZ Pruchna
II. miesto  DHZ Strumień
III. miesto  DHZ Dolný Hričov
IV. miesto  DHZ Zabłocie
V. miesto  DHZ Drogomyśl
VI. miesto  DHZ Zbytków
VII. miesto  DHZ Krasňany
VIII. miesto  DHZ Bąków

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.


Fotogaléria za podujatia