PL-SK_2007-2013euroregion_beskydyunia_europejska

 


Ukončenie poľsko-slovenského športového súperenia

Skončila sa realizácia projektu „Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany”, ktorý trval od júla minulého roku. V máji sa uskutočnili štyri športové poľsko-slovenské stretnutia - Futbalový turnaj o Pohár žabej krajiny, Amatérsky turnaj v tenise vo štvorhre žien a mužov, Amatérsky turnaj v plážovom volejbale dospelých nad 18 rokov a najokázalejšie súperenie - Športový turnaj dedín. Dokopy sa uskutočnilo 12 športových akcií, ktoré prispeli k uzatvoreniu priateľstiev a k prehĺbeniu integrácie obyvateľov navzájom spolupracujúcich obcí, umožnili spoznať spôsob trávenia voľného času našich susedov.
Spolu sa na všetkých akciách zúčastnilo približne 800 účastníkov z Poľska a Slovenska.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.