PL-SK_2007-2013euroregion_beskydyunia_europejska

Poľsko-slovenské stretnutia v Strumieniu

Skončil sa projekt „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí” realizovaný obcou Strumień, obcou Krasňany a obcou Dolný Hričov na Slovensku.
Trval od júna minulého roka. Bolo to svojho druhu putovanie kultúrnymi poľsko-slovenskými udalosťami. Najskôr žiaci z Gymnázia Sliezskych povstalcov v Strumieniu pol roka pripravovali divadelné predstavenie, ktoré prezentovali v decembri minulého roka, hneď pred Vianocami. V januári, v kostole v Zbytkowe, sme mohli počuť vystúpenia poľských a slovenských speváckych zborov počas Gala koncertu. V apríli, pred Veľkonočnými sviatkami gazdinky z obce Strumień a zo slovenských obcí prezentovali svoje jedlá a sladkosti na Súťaži Veľkonočných jedál v pohraničí. Počas júnového podujatia v Strumieniu - Strumienskeho dňa tradícií, kroja a pesničky v pohraničí a Stretnutia s tancom a hudbou sme mohli počuť a obdivovať vystúpenia slovenských súborov prezentujúcich ich kultúru a tradície. Počas podujatia „Stretnutie s tancom a hudbou” deti z obce Strumień prezentovali svoje tanečné schopnosti, ktoré pol roka zdokonaľovali na bezplatných tanečných workshopoch. Obyvatelia a zástupcovia združení z územia obce Strumień, vďaka študijným návštevám spoznali tradície a zvyky slovenského pohraničia. Deti zo základných škôl mohli spoločne so slovenskými deťmi stráviť čas v Dream parku (Park zábavy a vzdelávania) v Ochabách.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.