sr-cr_2007-2013


Prioritná os: 1. Podpora socio-kulúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce Názov projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl
Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Projekt bude realizovaný do 31.12.2014 vďaka podpore z Programu cezhraničnej spolupráce SR -ČR 2007 - 2013.

Cieľom projektu je vytvorenie aktívnej spolupráce medzi základnými školami v regiónoch Terchovská dolina a školami Mikroregiónu Stonávky v Českej republike. Aktivity sú zamerané na spoločné športové, environmentálne a kultúrne činnsti, ktoré prebiehajú ako na slovenskej tak i na českej strane.
Pre účely aktivít bolo vytvorené cezhraničné partnerstvo s českou obcou Střítež, ktorá je hlavným cezhraničným partnerom. V rámci projektu sa realizovala aj investičná aktivita, ktorá spočívala v zateplení budovy základnej školy Střítež.

Aktivity
Rok 2012
Deň dopravnej výchovy s malými záchranármi - 18.09.2012
Deň zdravej výživy - 12.10.2012
Deti prenesené do minulosti - 09.12.2012
Malí hvezdári

Rok 2013
Deti prenesené do minulosti - 02.02.2013
Enviromentálny deň - 24. - 26.06.2013
Deň dopravnej výchovy s malými záchranármi - 06.09.2013
Deň zdravej výživy - 09.10.2013
Malí hvezdári
Olympiáda mikroregiónov - 09.10.2013