Stanovené termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2020:

 

10.01. 14.02. 13.03. 17.04. 15.05. 12.06. 10.07. 14.08. 11.09. 09.10. 13.11. 11.12.Čas preskúšania: v stanovený deň o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.