Demografické údaje za rok 2011
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011:  1277
z toho počet obyvateľov nad 15 rokov:   1036
                                             do 15 rokov:     241
                                         priemerný vek:      35,27 roka

Deti: (do 15 rokov)

dievčatá:   125

  chlapci:   116

    Spolu:   241

Mládež: (od 15 do 18 rokov)

dievčatá:  24

  chlapci:  38

    Spolu:  62

Dospelí:

   ženy:  500

  muži:  474

Spolu:  974


 

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

K trvalému pobytu prihlásených:  17 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:   15 občanov

Narodených:  16

Zomrelých:       7

Celkový prírastok obyvateľov:        11

Počet uzatvorených manželstiev:  14

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!