Demografické údaje 2009 - 2018

2009
2010
2011 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Celkový počet obyvateľov
k 31.12.
1253 1266
1277 1275 1283 1303 1330 1343 1384 1443
z toho počet obyvateľov nad 15 rokov
1000
1021
1036
1035 1056 1066 1087 1099 1121
1159
do 15 rokov
253
245
241
240 227 237 243 244 263
284
Priemerný vek
33,28
34,26
35,27
35,53 35,88 35,98 36,16 36,35 36,45
36,39
Deti (do 15 rokov) 253 245
241
240 227 236 243 244 263 284
dievčatá
125
125
125
124 120 128 131 129 137 147
chlapci
128
120
116
116 107 108 112 115 126 137
Mládež (od 15 do 18 rokov)
64
65
62
53 59 58 59 50 46 38
dievčatá
32
28
24
22 28 25 25 25 24 23
chlapci
32
37
38
31 31 33 34 25 22
15
Dospelí
936
956
974
982 997 1009 1028 1049 1075 1121
ženy
478
488
500
496 496 504 513 515 528 549
muži
458
468
474
486 501 505 515 534 547 572
Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. do 31.12.
Prihlásení k trvalému pobytu
30
27
17
6 17 21 34 28 50
74
Odhlásení z trvalého pobytu
5 3
15
16 16 10 22 20 21
26
Narodení
22
12
16
18 18 20 21 17 19
18
Zomrelí
12
13
7
10 10 10 7 11 8
8
Celkový prírastok obyvateľov
35
13
11
  9 21 26 14 40
58
Celkový úbytok obyvateľov       2          
Počet uzatvorených manželstiev
8
7
14
8 5 16 10 14 9
17 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!