Demografické údaje za rok 2013
Pondelok, 20 Január 2014 11:09
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2013:  1283
z toho nad 15 rokov:   1056
              do 15 rokov:     227
priemerný vek:                35,88 r.

Deti (do 15 rokov):   227
dievčatá:   120
chlapci:     107

Mládež (od 15 do 18 rokov):   59
dievčatá:  28
chlapci:    31

Dospelí:   997
ženy:     496
muži:     501

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

K trvalému pobytu prihlásených:    17 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      16 občanov

Narodených:  18

Zomrelých:     10

Celkový prírastok obyvateľov:            9

Počet uzatvorených manželstiev:      5

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!