Demografické údaje za rok 2014
Streda, 14 Január 2015 11:34
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2014:     1303
z toho nad 15 rokov:   1066
            do 15 rokov:     237
priemerný vek:               35,98 r.

Deti (do 15 rokov):   236
dievčatá:   128
chlapci:     108

Mládež (od 15 do 18 rokov):   58
dievčatá:   25
chlapci:    33

Dospelí:   1009
ženy:     504
muži:     505

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

K trvalému pobytu prihlásených:     21 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      10 občanov

Narodených:      20

Zomrelých:        10

Celkový prírastok obyvateľov:            21

Počet uzatvorených manželstiev:      16

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!