Demografické údaje

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2014: 1303

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2013: 1283

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2012: 1275

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011: 1277

V tabuľke sú uvedené demografické údaje z rokov 2009 až 2018. Uvedené sú podrobné počty i s vekovými kategóriami.