Vlajka obce

vlajka_m

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), žltej (1/7), červenej (1/7), bielej (1/7) a žltej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 
Symboly obce
pecat
Erb obce Krasňany tvorí:
V červenom poli štítu tri strieborné (biele) heraldické ruže so zlatými (žltými) stonkami a listami.
Štít: neskorogotický.

Erb obce je vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa. Podkladom bola obecná pečať pochádzajúca z 18. storočia. Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít návrhár zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov
 
Odtlačok nedatovaného typária
odtlacok
Obecná pečať pochádzajúca z r. 1784 (18. stor). Odtlačok nedatovaného typária má k dispozícii obec. Na pečati s kruhopisom SIGIL. P. KRASNANY (Pečať obce Krasňany) sú vyobrazené tri kvety.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek znamenia sa pečať stala podkladom pri tvorbe obecného erbu.


odtlacok_2

 
otazka
kalendar_krasnany
 
logo_IROP_www_m

logo_Interreg_PL-SK

           
PARTNERI OBCE         

   logo_KMS

  euroregion

   logo_MAS_TD
  logo_Zdruzenie_obci_MTD
 
 logo_MY_ZN_medialny_partner_Krasnany

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!