pecatErb obce Krasňany tvorí:
V červenom poli štítu tri strieborné (biele) heraldické ruže so zlatými (žltými) stonkami a listami. Štít: neskorogotický.

Erb obce je vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa. Podkladom bola obecná pečať pochádzajúca z 18. storočia. Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít návrhár zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov