odtlacokObecná pečať pochádzajúca z r. 1784 (18. stor). Odtlačok nedatovaného typária má k dispozícii obec. Na pečati s kruhopisom SIGIL. P. KRASNANY (Pečať obce Krasňany) sú vyobrazené tri kvety.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek znamenia sa pečať stala podkladom pri tvorbe obecného erbu.

 

 

 

odtlacok_2