vlajka_m

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), žltej (1/7), červenej (1/7), bielej (1/7) a žltej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.