13.11.2020

 • Krasnianske rybníky ponúkajú brigádu pri vianočnom predaji rýb. Práca je čiastočne v exteriéri, spočíva v obsluhe zákazníkov, výlove, zabíjaní a pitvaní rýb. Odmena je 6,00 eur/hod., zabezpečené jedno teplé jedlo za deň. Termín brigády je od 9.12. do 23.12.2020. V prípade obojstrannej spokojnosti možnosť získať prácu na rybníkoch na plný úväzok. Bližšie informácie na tel čísle 0908 430 968 alebo priamo na rybníkoch.

08.10.2020

 • Oznamujeme občanom, že z dôvodu stavebných úprav (pokládka asfaltu) budú v piatok 09.10.2020 úplne neprejazdné nasledovné miestne komunikácie: v lokalite Tavačov Laz v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. a na Pupov od 11:00 hod. do 16:00 hod.

05.10.2020

 • Pri hlavnej ceste smerom na 1. ulicu sa našiel kľúč od auta. Kto ho stratil, môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

01.10.2020

 • Oznamujeme občanom, že z dôvodu stavebných úprav na miestnej komunikácii v lokalite Tavačov Laz budú dňa 3.10.2020 (sobota) dvíhať vodovodné šupátka a kanalizačné poklopy.

22.09.2020

 • Oznamujeme občanom, že bude uzatvorená miestna komunikácia v lokalite Tavačov Laz z dôvodu jej stavebných úprav v dňoch 24. - 25.09.2020 ( t.j. štvrtok, piatok) v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.

14.09.2020

 • Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany Vás pozýva na nultý ročník Memoriálu Albína Trnku - výstup na Chatu pod Suchým. Zraz účastníkov je v utorok 15.09.2020 o 8:30 hod. pri Dome smútku v Krasňanoch.

11.09.2020

 • Vyzývame občanov, ktorí nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností, aby ich uhradili čo najskôr. Nedoplatky môžete zaplatiť aj na obecnom úrade.
 • Pošta Varín oznamuje občanom, že dnes a zajtra budú odpisovať stav plynomerov. Žiadajú sprístupniť plynomery a pozatvárať psov.

20.08.2020

 • V piatok 21. augusta o 9:00 hod. sa bude v Dome smútku v Krasňanoch konať svätá omša.

06.08.2020

 • V športovom areáli sa našiel kľúč. Kto ho stratil, môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

27.07.2020

 • Obecná knižnica v Krasňanoch upozorňuje čitateľov, ktorí majú dlhšiu dobu vypožičané knihy, aby ich vrátili do knižnice v dňoch utorok a štvrtok v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

17.07.2020

 • Ján Hodoň so sponzormi Vás srdečne pozýva v sobotu 18.7.2020 na spinning maratón so zameraním na pomoc Michalovi Ripelovi na operáciu. Začiatok je o 13:00 hod. na ihrisku vo Varíne. Odohrajú sa aj dva prípravné zápasy: žiaci s mužstvom z Belej o 15:00 hod. a dorast s mužstvom Krasňan o 18:00 hod.. O zábavu sa postará Rádio Frontinus. Priďte podporiť.

08.07.2020

 • Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany prijme do trvalého pracovného pomeru alebo na dohodu traktoristu s nástupom ihneď. Bližšie informácie na Novej Farme v Krasňanoch alebo na t. č.  041/5693 219, 0902 915 620.
 • V sobotu 11.07.2020 o 17:30 hod. Vás Koliba Panoráma v Nezbudskej Lúčke pozýva na koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov. Vstupné je 15,00 Eur. O občerstvenie je postarané.

03.07.2020

 • Žiadame občanov, aby pri úhrade platieb za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti vypisovali správny variabilný symbol.

01.07.2020

 • V sobotu 04.07.2020 o 17:00 hod. Vás Koliba Panoráma v Nezbudskej Lúčke pozýva na koncert skupiny Ščamba. Vstupné je 10,00 Eur. O občerstvenie je postarané.

30.06.2020

 • Oznamujeme občanom, že z dôvodu stavebných prác na rodinnom dome č. 81, (ul. SNP), parc. č. 316 v k.ú. Krasňany bude v stredu 01.07.2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. úplne uzavretá miestna komunikácia pri tejto nehnuteľnosti.

25.06.2020

 • Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany v spolupráci s Obecným úradom Krasňany Vás srdečne pozývajú na 23. ročník pálenia Jánskych ohňov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 27.06.2020 v areáli bývalých jaslí (Dom kultúry - zelená budova). O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané.

22.06.2020

 • Vodárne Žilina oznamujú občanom, že dnes od 9:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na Jánošíkovej ulici až do odstránenia poruchy.

15.06.2020

 • Oznamujeme občanom, že z dôvodu stavebných prác na rodinnom dome č. 81, (ul. SNP), parc. č. 316 v k.ú. Krasňany bude v stredu 17.06.2020 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. úplne uzavretá miestna komunikácia pri tejto nehnuteľnosti.

11.06.2020

 • Oznamujeme majiteľom psov, že v piatok 12.06.2020 v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. pri požiarnej zbrojnici sa prevedie čipovanie a očkovanie psov proti besnote. Zaočkované budú len začipované psi. Poplatok za očkovanie je 8,00 Eur a za čipovanie 15,00 Eur. V prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín.

18.05.2020

 • Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19 v záujme bezpečnosti, ochrany zdravia bude spoločnosť SEVAK od 18. mája 2020 vykonávať odpočty vodomerov umiestnených v šachtách mimo interiérov nehnuteľností. Odpočet vodomerov, ktoré sú umiestnené v interiéroch nehnuteľností je možné nahlásiť prostredníctvom Oznámenia o vykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke.
  SEVAK, a.s. Žilina ďakuje za spoluprácu.

07.05.2020

 • V nedeľu 10. mája 2020 o 9:30 hod. bude svätá omša v Krasňanoch s obmedzeniami. Miesta na sedenie budú označené, kapacita je maximálne 30 osôb. Treba mať rúško a rukavice. Ostatní veriaci, ktorí budú vonku, musia stáť v dvojmetrových odstupoch.
  Vo Varíne svätá omša nebude z dôvodu maľovania kostola.

24.04.2020

 • Na ceste od ihriska cez Okružnú ulicu bol stratený mobilný telefón. Prosíme nálezcu, aby ho odovzdal na obecný úrad. Majiteľ telefónu ponúka za nájdenie odmenu.

11.04.2020

 • Farský úrad Varín oznamuje, že dnes, na Bielu sobotu, večer približne v čase 20:30 hod. za hlaholu zvonov Kostola Najsvätejšej Trojice vo Varíne bude z príležitosti oslavy zmŕtvychvstania Krista Pána všetkým v celej našej farnosti udelené požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Podľa možnosti majme v tomto čase zapálené sviečky v oknách. Spojme sa duchovne celá farnosť a na znak prijatia požehnania sa prežehnajme.

24.03.2020

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak budete svedkami obdobného konania, kontaktujte políciu č. 158.
Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky na č. 041/511 74 25 alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

23.03.2020

 • Pošta Varín oznamuje, že v pondelok 23.03.2020 bude otvorená len do 12:00 hod.

17.03.2020

V zmysle preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu žiadame rodičov, aby zabránili svojim deťom zdržiavať sa na verejných priestranstvách a v skupinkách sa nepohybovať po obci.

Občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny upozorňujeme na povinnosť dodržať 14 dňovú karanténu. Nesmie ísť do práce, do obchodu či do iného kontaktu s ľuďmi. Každý, kto príde s dotyčným do kontaktu, je taktiež povinný zahájiť karanténu, aj rodinní príslušníci. V prípade zistenia pohybu takýchto ľudí, budeme nútení nahlásiť ich na polícii.

Do predajní a autobusov vstupujte s rúškami na tvári, prípadne so šálom. Chránite tým seba, predavačky aj ostatných.

Nerešpektovanie daných opatrení je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za čo hrozí pokuta.
Prosíme o rešpektovanie daných inštrukcií.

Zároveň oznamujeme starším občanom, ktorí ešte nemajú rúška a nevedia si ich zabezpečiť, aby kontaktovali obecný úrad na čísle 041/5692 381.

21.02.2020

 • Vodárne Žilina oznamujú občanom, že od 10:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody v celej obci až do odstránenia poruchy.

04.02.2020

 • Vodárne Žilina oznamujú občanom, že od 9:30 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. Budovateľov a ul. Jánošíkovej až do odstránenia poruchy.

13.01.2020

 • Vodárne Žilina oznamujú občanom, že od 10:30 hod. bude v celej obci prerušená dodávka pitnej vody až do odstránenia poruchy.

23.12.2019

 • V mene dozorného výboru COOP Jednota upozorňujeme občanov, že areál, parkovisko a nákladná rampa v novej predajni neslúžia ako športový areál. Žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti, aby sa na týchto miestach nezdržiavali.

22.11.2019

 • Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú. Výkup sa uskutoční v utorok 26. novembra 2019 od 16:00 hod. pri Požiarnej zbrojnici, od 16:30 hod. pri firme Krasplast, s.r.o. Za odovzdaný papier dostanete toaletný papier, servítky, kuchynské utierky a hygienické vreckovky (podľa množstva odovzdaného papiera).

21.11.2019

 • V utorok 19.11.2019 v doobedňajších hodinách sa "Pod Jedľovinou" stratili dva poľovnícke psy: hanoverský farbiar reaguje na meno Boss, bavorský farbiar na meno Udo. V prípade, že ste ich videli, volajte p. Dávidíkovú na tel. č. 0910 465 269

19.11.2019

 • Roľnícke družstvo Terchová bude vyplácať nájom za pôdu dnes od 13:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.
 • Oznamujem čitateľom Obecnej knižnice v Krasňanoch, že dnes bude knižnica zatvorená.

11.11.2019

 • V športovom areáli sa našli kľúče. Kto ich stratil, môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

08.11.2019

 • Spoločnosť G.CASSANOVA hľadá šikovné asistentky predaja do svojej prevádzky ADAM v ZOC Max Žilina a prevádzky ADAM v SC Mirage. Jedná sa o predaj pánskej konfekcie. Ponúkajú prácu v stabilnej spoločnosti, ktorá je na trhu od roku 1994 a má sieť predajní po celom Slovensku. Mzdové podmienky: 4,00 eur brutto/hod. + 2 % obratové prémie z predaja, vernostné benefity. Výberové konanie sa uskutoční v stredu 13.11.2019 od 12:00 do 16:00 v predajni ADAM ZOC Max Žilina. Uchádzačov prosíme, aby si na pracovný pohovor doniesli životopis, prípadne ho zaslali na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. 0905318363, Krnáčová Marta

25.09.2019

 • SEVAK Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy bude ihneď po vyhlásení prerušená dodávka pitnej vody na Družstevnej ulici.

11.09.2019

 • Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany Vás pozýva v sobotu 14.09.2019 na výstup na Chatu pod Suchým. Zraz je o 8:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou v Krasňanoch. O 11:30 hod. bude svätá omša v kaplnke pri Javorine.
 • Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch 12. a 13. septembra 2019 budú odpisovať stav elektromerov.

02.09.2019

 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamujú, že v dňoch 02.09. - 07.09.2019 sa bude robiť mimoriadny odpočet vodomerov z dôvodu zvyšovania cien. Je potrebné pozatvárať psov a sprístupniť vodovodné šachty.

26.08.2019

 • Obecná knižnica v Krasňanoch upozorňuje čitateľov, ktorí majú dlhšiu dobu zapožičané knihy, aby ich vrátili čo najskôr. Knižnica je otvorená v dňoch utorok a štvrtok od 13:00 hod. do 17:00 hod.

13.08.2019

 • Obec Belá v spolupráci s našou obcou organizuje v dňoch 4. - 8. septembra 2019 zájazd do Chorvátska do destinácie Maslenica. Cena za zájazd je 190,00 € / osoba. V cene je zahrnuté ubytovanie na 3 noci, doprava a poistenie. Záujemci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Krasňany do 16.08.2019.
 • KST Fatran Krasňany Vás pozýva na akciu "Hrebeňovka 29. ročník" v sobotu 17. augusta 2019. Zraz účastníkov je 7:45 hod. pred OcÚ Krasňany. Vítaní su turisti aj neturisti, skrátka všetci milovníci prírody, špotu a dobrej nálady.

09.08.2019

 • V lokalite Krasňany - Kút sa našiel zväzok dvoch kľúčov. Kto ich stratil, môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

22.07.2019

 • Pošta Varín oznamuje, že zajtra 23.07.2019 bude otvorená v čase od 13:30 do 15:30 hod..

14.07.2019

 • Roľnícke družstvo Terchová oznamuje zmenu predaja mlieka a mliečnych výrobkov. Predaj bude v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 14:05 do 14:30 hod. Zároveň oznamuje, že vo štvrtok 18.07.2019 z technických príčin predaj nebude.

30.05.2019

 • Oznamujeme majiteľom psov, že v piatok 31. mája 2019 sa prevedie očkovanie psov proti besnote v čase od 16:30 hod. do 17:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie je 8,- Eur.

28.05.2019

 • Pošta Varín oznamuje, že v stredu 29. mája 2019 budú otváracie hodiny v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod..

13.05.2019

 • SEVAK Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy bude dnes od 9:00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na Jánošíkovej ulici, až do odstránenia závady.

7.05.2019

 • Obec Krasňany v spolupráci s Urbárskou obcou Krasňany organizuje v stredu 8. mája 2019 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. dobrovoľnú brigádu pre občanov našej obce v lokalite Krasňanský luh. Občerstvenie zabezpečí Urbárska obec Krasňany.

03.05.2019

 • Obec Krasňany v spolupráci s Urbárskou obcou Krasňany organizuje v stredu 8. mája 2019 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. dobrovoľnú brigádu pre občanov našej obce v lokalite Krasňanský luh. Občerstvenie zabezpečí Urbárska obec Krasňany. Pozor zmena! Pôvodný termín bol 4. mája 2019. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa zmenil deň konania brigády.

26.04.2019

 • Urbárska obec Krasňany pozýva všetkých svojich členov na výročné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. apríla 2019 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

06.03.2019

 • SEVAK Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy bude dnes od 11:30 hod. prerušená dodávka pitnej vody na Družstevnej ulici, až do odstránenia poruchy.

21.02.2019

 • V našej obci sa zakladá Jednota dôchodcov. Tento spolok nahradí terajší Klub dôchodcov. Vyzývame občanov, ktorí majú záujem o členstvo, aby sa prihlásili na obecnom úrade alebo v obecnej knižnici do konca marca.

06.02.2019

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodol o prerušení prevádzky Materskej školy v Krasňanoch z dôvodu chrípkovej epidémie v čase od 07.02.2019 do 13.02.2019. Prevádzka MŠ začne 14.02.2019.

14.01.2019

 • Oznamujeme občanom, že časť verejného osvetlenia nesvieti z dôvodu poruchy a bude sa opravovať v najbližších dňoch. Žiadame o trpezlivosť.

07.01.2019

 • Oznamujeme občanom, ktorým v sobotu nevyviezli komunálny odpad, že dnes o 13:00 hod. bude spoločnosť T + T zbierať odpad. Žiadame občanov bývajúcich v lokalitách Na Pupov, Kút, Podhutie a Tavačov Laz, aby si smetné nádoby zviezli k dostupnému miestu.