Fotogaléria OK

Jar
Obecná knižnica i v čase pandémie umožnila aktívnym čitateľom výpožičky kníh donáškou do domu. Čitateľky p. I. Bosíková, L. Cigániková, E. Ferjancová a D. Zichová sa aktivizovali v šití rúšok a darovaním občanom, za čo im patrí pochvala za ich iniciatívu. Deti vytvárali doma podľa pokynov pozdravy ku Dňu matiek a tieto boli doručené chorým do poštových schránok. Formou nástenky sme si pripomenuli významné osobnosti: 100. výročie narodenia Jána Pavla II., 101. výročie úmrtia M. R. Štefánika. Na ukončenie školského roka sa predškoláci prišli rozlúčiť do obecnej knižnice a svojimi znalosťami presvedčili, že do prvého ročníka ZŠ sú dobre pripravení.

Zima
Začiatkom roka sa čitatelia viac venovali odporúčanej literatúre základnou školou a výberom vhodných básní na literárne súťaže.Čítaním obľúbených rozprávok a hravými formami si upevňovali svoje vedomosti a praktické zručnosti. Kreslili obrázky zimy, rozprávkové námety z prečítaných kníh a pripravovali pomôcky na Fašiangy. Spolupráca s MŠ bola zameraná na oboznámenie s detskými spisovateľkami a ich tvorbou. Staršie deti pripravili výstavku detských kníh zakúpených obecným úradom a darom od rodičov. Čitatelia zhotovovali pomôcky a jarné aranžmá na veľkonočnú výstavku. Ďakujeme p. Lýdii Cigánikovej za nápadité a estetické veľkonočné ozdoby, najmä kraslice.
V marci - mesiaci knihy, vzhľadom na pandémiu sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity.

Fotogalérie podujatí v roku 2019

Fotogalérie podujatí v roku 2018

Fotogalérie podujatí v roku 2017

Fotogalérie podujatí v roku 2016

Fotogalérie podujatí v roku 2015

Fotogalérie podujatí v roku 2014

Fotogalérie podujatí v roku 2013

V rámci Týždňa slovenských knižníc a v rámci sviatkov Veľkej noci Obecná knižnica v Krasňanoch pripravila pre občanov a čitateľov knižnice pútavé akcie, ktorých sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže. Medzi zaujímavé akcie patrila príprava a výstavka veľkonočných ozdôb, beseda s p. Dagmar Vojtekovou, autorkou kníh "Krasňany" a "Citom k srdcu" a s p. Gabrielou Digaňovou, autorkou knihy "Hlas srdca", kde pútavou formou rozprávali s deťmi o tvorbe svojich kníh.