Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v rokoch 2018, 2019.

ROK 2018, 2019

poslanci
OZ
Branislav
Gacho
František
 Hliník 
František
Cigánik
Eva
Ferjancová
Mgr. Sidónia
Stanková
Bc. Andrej
 Kubala
Bc. Katarína
Palajová
Bc. Miroslav
Bielka
Lýdia
Cigániková
7.
12.12.2019
P P P P P P P N P
6.
26.09.2019
N P P N P P P P P
5.
27.06.2019
P P P P P P N N P
4.
25.04.2019
P P N P P P P P P
3.
31.01.2019
P P P P P P P P P
2.
14.12.2018
P P P P P P P P P
ust.
10.12.2018
P P P P P P P P P