Kaplnka pri kríži
Dátum výstavby tejto kaplnky nie je známy. Avšak z hľadiska architektúry ju môžeme zaradiť do obdobia baroka. Vo vnútri je umiestnená socha Panny Márie s dieťaťom. Socha je vytesaná z kameňa. Matka Božia so žltou – zlatou korunkou na hlave znázorňuje zemeguľu, sedí, v ľavej ruke drží dieťa, ktoré jej odkrýva pravý prsník – symbol materstva. Je odetá v bielych šatách a purpurovom plášti. Z jej výstavbou sú spojené dve legendy.

Prvá hovorí
: „Keď grófska rodina Pongráczovcov prechádzala cez túto časť, splašili sa im kone. Všemožne sa ich snažili zastaviť, ale márne. V tom začala v modlitbách grófka prosiť Matku Božiu o pomoc a prisľúbila, že na tom mieste, kde kone zastavia dá postaviť kaplnku, ako vďaku za vypočutú prosbu." Tak sa aj stalo.

Druhá legenda hovorí,
že na tomto mieste vytekal silný prúd vody s liečivými účinkami. Voda z tohto prameňa liečila rany a zápalové ochorenia. Ako keby autor tohto diela predvídal dobu a predpokladal, že ústne podania sa budú meniť. Preto symboliku liečivého prameňa vyjadril tým, že odhalil na intímnom mieste Matku Božiu rukou jej dieťaťa. „Tak ako matka dáva životodarnú silu dieťaťu materinským mliekom, tak nech aj sila tohto prameňa prinavracia život a zdravie."
Vplyvom regulácie potoka sa liečivé pramene v našej obci stratili. Od roku 2000 sa začala kaplnka odkláňať od svojej osi vplyvom silnejúcich a rastúcich koreňov lipy. Táto malá šikmá „veža z Pisy" je registrovaná i v Pamiatkovom úrade v Žiline. O samotnú kaplnku a o skrášlenie jej okolia sa starajú rodiny Šlesárová a Stanková.
 
Lipa malolistá
Na konci obce Krasňany v smere na Terchovú sa nachádza Starý cintorín, kde sú pochovaní ľudia z Krasňan žijúci v minulých storočiach. Uprostred stojí kríž, postavený ako spomienka na choleru r. 1831. Vedľa kríža sú pochovaní najstarší záhradníci rodiny Pongráczovej. Cintorín je porastený vysokými gaštanmi a lipami. Jedna z nich bola zákonom chránená - Lipa malolistá, vek 250 rokov, obvod kmeňa 565 cm, výška stromu 30 m. V kmeni mala zarastený náhrobný kameň. Vzhľadom na zlý zdravotný stav lipy a poškodenie poveternostnými podmienkami bola na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina v marci 2015 zrezaná. 

Výrub chráneného stromu Lipa v Krasňanoch
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím OU-ZA-OSZP1-2014/011503-002/Ryb vydal súhlas na výrub chráneného stromu Lipa malolistá na starom cintoríne v Krasňanoch (evidenčné číslo CHS podľa štátneho zoznamu S 177 - Lipa v Krasňanoch) z dôvodu zlého zdravotného stavu, bez nádeje na možnosť pokračovať v raste. Lipa vykazuje stupeň poškodenia biotickými činiteľmi - huby, hniloba. Zároveň je nebezpečným prvkom v danom prostredí pre svoje okolie – možné ohrozenie zdravia osôb, majetku a tiež poškodenie okolitých drevín.
K chránenej lipe napísala stanovisko aj Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody vo Varíne, Správa Národného parku Malá Fatra. S odôvodnením, že drevina je napadnutá drevokaznou hubou, čo značne znižuje jej odolnosť voči poveternostným vplyvom, že statika dreviny je narušená, hrozí jej vývrat, a že v decembri 2013 došlo vplyvom silného vetra k výlomu jednej z troch vetiev hlavného rozkonárenia, doporučila vydať kladné rozhodnutie o vykonaní výrubu.
 
Kaštieľ Krasňany
pripravujeme
 
otazka
kalendar_krasnany
 
logo_IROP_www_m

logo_Interreg_PL-SK

           
PARTNERI OBCE         

   logo_KMS

  euroregion

   logo_MAS_TD
  logo_Zdruzenie_obci_MTD
 
 logo_MY_ZN_medialny_partner_Krasnany

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!