Na konci obce Krasňany v smere na Terchovú sa nachádza Starý cintorín, kde sú pochovaní ľudia z Krasňan žijúci v minulých storočiach. Uprostred stojí kríž, postavený ako spomienka na choleru r. 1831. Vedľa kríža sú pochovaní najstarší záhradníci rodiny Pongráczovej. Cintorín je porastený vysokými gaštanmi a lipami. Jedna z nich bola zákonom chránená - Lipa malolistá, vek 250 rokov, obvod kmeňa 565 cm, výška stromu 30 m. V kmeni mala zarastený náhrobný kameň. Vzhľadom na zlý zdravotný stav lipy a poškodenie poveternostnými podmienkami bola na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina v marci 2015 zrezaná. 

Výrub chráneného stromu Lipa v Krasňanoch
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím OU-ZA-OSZP1-2014/011503-002/Ryb vydal súhlas na výrub chráneného stromu Lipa malolistá na starom cintoríne v Krasňanoch (evidenčné číslo CHS podľa štátneho zoznamu S 177 - Lipa v Krasňanoch) z dôvodu zlého zdravotného stavu, bez nádeje na možnosť pokračovať v raste. Lipa vykazuje stupeň poškodenia biotickými činiteľmi - huby, hniloba. Zároveň je nebezpečným prvkom v danom prostredí pre svoje okolie – možné ohrozenie zdravia osôb, majetku a tiež poškodenie okolitých drevín.
K chránenej lipe napísala stanovisko aj Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody vo Varíne, Správa Národného parku Malá Fatra. S odôvodnením, že drevina je napadnutá drevokaznou hubou, čo značne znižuje jej odolnosť voči poveternostným vplyvom, že statika dreviny je narušená, hrozí jej vývrat, a že v decembri 2013 došlo vplyvom silného vetra k výlomu jednej z troch vetiev hlavného rozkonárenia, doporučila vydať kladné rozhodnutie o vykonaní výrubu.