Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 16 November 2017 20:12
Názov zákazky: Športové vybavenie
Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 20.11.2017 do 15:00 hod.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!