Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 22 Marec 2018 10:59
Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sieti
Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 04.04.2018 do 09:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie:  Výzva na predloženie cenovej ponuky   (30.22 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!