Výzva na predloženie cenovej ponuky
Streda, 26 September 2018 18:07
Názov zákazky: Dom smútku - revitalizácia fasády

Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 03.10.2018 do 15:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie:  Výzva na predloženie cenovej ponuky   (28.99 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!