Požiarna zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy
V auguste 2017 bola vydaná výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na výzvu reagovala aj naša obec. Dňa 24.08.2017 sme podali žiadosť na projekt: Požiarna zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy.

Obec Krasňany už dlhšiu dobu cítila potrebu rekonštrukcie a modernizácie budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu jej zastaranosti. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na tento účel nemohla obec túto rekonštrukciu zrealizovať výlučne vo vlastnej réžii. Vyhlásením výzvy sa naskytla možnosť začať s postupnou modernizáciou požiarnej zbrojnice a zlepšovania podmienok pre výkon činnosti hasičského zboru obce.

Hlavné aktivity v rámci realizácie stavebných úprav:
  1. prístavba k hasičskej zbrojnici
  2. výmena strechy - pultová strecha
  3. elektrické garážové vráta
  4. úprava vnútorných a vonkajších podmienok
  5. osadenie nových dverí
  6. elektroinštalácia.
Výška požadovanej dotácie:  30 000,00 €
Celkové výdavky projektu:    152 894,26 €

Projekt nebol úspešný.
 


otazka
kalendar_krasnany
 
logo_IROP_www_m

logo_Interreg_PL-SK

           
PARTNERI OBCE         

   logo_KMS

  euroregion

   logo_MAS_TD
  logo_Zdruzenie_obci_MTD
 
 logo_MY_ZN_medialny_partner_Krasnany

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!