Kamerový systém v obci Krasňany
Štvrtok, 05 September 2019 10:13
Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany
Ďalšie informácie...
 
Oprava spevnených plôch
Štvrtok, 06 September 2018 10:43
Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BULDING, s.r.o., Žilina.
Ďalšie informácie...
 
Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici v Krasňanoch
Štvrtok, 22 November 2018 10:45
Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.
Ďalšie informácie...
 
Oprava mosta na miestnej komunikácii ponad vodný tok v obci Krasňany
Streda, 05 September 2018 10:41
Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.
Ďalšie informácie...
 
Most cez Kúrsky potok v oblasti "Do potoka Končie" v mieste jestvujúceho mosta
Streda, 05 September 2018 10:02
Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!