Obnova Domu kultúry
Pondelok, 20 Júl 2015 08:04
Dom kultúry Krasňany bol obnovený s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 12381,03 €. Poskytnutý grant z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v rámci Grantového programu "Pre obce 2015 " bol 7 000,- Eur.
Ďalšie informácie...
 
Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu
Utorok, 02 December 2014 09:31
Projekt Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu bol realizovaný finančnou podporou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií na rok 2014, prostredníctvom podprogramu 2.5. Akvizícia knižníc.
Ďalšie informácie...
 
Detské ihrisko v športovom areáli
Piatok, 21 November 2014 20:06
Detské ihrisko v športovom areáli bolo vybudované s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Ďalšie informácie...
 
Slávnostné otvorenie detského ihriska
Utorok, 11 November 2014 21:11
V nedeľu 9. novembra 2014 mali deti našej obce radosť. Nadácia spoločne pre región a Žilinský Večerník slávnostne otvárali v areáli materskej školy detské ihrisko,
Ďalšie informácie...
 
Doplnenie knižničného fondu
Piatok, 29 November 2013 10:21
Obecná knižnica Krasňany získala finančné prostriedky z Grantového systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc.
Na realizáciu projektu "Doplnenie knižničného fondu" obec použila celkom 649,46 €, z toho dotáciu z rozpočtu MK SR vo výške 500,00 Eur a spolufinancovanie obce vo výške 149,46 Eur.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 3 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!