Športový areál Krasňany
Nedeľa, 24 November 2013 19:47
Obec Krasňany bola zaradená medzi úspešných uchádzačov o grant v grantovom programe Pre obce z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Ďalšie informácie...
 
Zabezpečenie krojov a doplnkových súčastí krojov
Streda, 20 November 2013 12:55
Obec Krasňany sa zapojila do grantového programu Región v pohybe v Nadácii Pontis, Nadačný fond Kia Motors Slovakia. Náš projekt "Zabezpečenie krojov a doplnkových súčastí krojov" bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.
Ďalšie informácie...
 
Stavebné úpravy budovy MŠ
Stavebné úpravy budovy materskej školy boli zrealizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
Projekt: Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl
Vedúci partner: Obec Krasňany
Hlavný cezhraničný partner: Obec Střítež
Ďalšie informácie...
 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli športového ihriska
Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".
Ďalšie informácie...
 
Výstavba verejného priestranstva Krasňany
Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoja obcí.
Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 4 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!