Komisie
Sociálna komisia
Predseda: Eva Ferjancová
Členovia: Oľga Tichá, Lýdia Cigániková


Stavebná komisia
Predseda: František Hliník
Členovia: Juraj Cigánik ml., Libor Hliník st., Bc. Andrej Kubala


Finančná komisia

Predseda: Branislav Gacho
Členovia: Anna Šlesárová, Valéria Gachová


Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu
Predseda: Mgr. Sidónia Stanková
Členovia: Bc. Zuzana Vráblová, Bc. Miroslav Bielka


Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: František Cigánik
Členovia: Jaroslav Trnka, Vladimír Cigánik, Bc. Katarína Palajová

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!