Tiesňové volania
Integrovaný záchranný systém          112
Hasičská a záchranná služba            150
Záchranná služba                               155, 16 155
Letecká záchranná služba                  18 155
Polícia                                                   158

Lekárske služby prvej pomoci
LSPP pre dospelých Žilina, V. Spanyola 43               041 / 5110 348
LSPP pre deti a dorast Žilina, V. Spanyola 43           041 / 5110 522
LSPP stomatologická Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B             041 / 5110 281

Polícia
Obvodné oddelenie PZ Terchová, Školská 90           041 / 5695 315, 0961 403 955 - stála služba
Obvodné oddelenie PZ Žilina – okolie                        041 / 5652 227, 0961 403 745

Poruchy
Elektrina (nonstop)                                                     0800 159 000
Plyn (nonstop)                                                           0850 111 727
Pitná voda (nonstop)                                                 041 / 7071 729
Káblová televízia – Tes Media Žilina                          041 / 500 54 09
Ohlasovňa porúch telefónnych liniek Telekom          12 129

Ostatné užitočné čísla
Lekáreň LENKA, ul. Martinčekova 116, Varín                                                        041 / 7003 725
Lekáreň ZDRAVIE, Nám. sv. Floriána 1002, Varín                                               041 / 5692 290
Praktický lekár MUDr. Jarmila Kadlečíková, Varín                                                041 / 5692 326
Praktický lekár MUDr. Erika Hanáková, Varín                                                        041 / 5692 107
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Oľga Marcová, Varín                             041 / 5692 307
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Janka Kapitulčinová-Milová, Varín     041 / 5692 194
Stomatologická ambulancia MUDr. Miloš Gápa, Varín                                       041 / 5692 196
Slovenská pošta, a.s. Varín                                                                                      041 / 5692 221
Rímskokatolícky farský úrad Varín                                                                          041 / 5692 197

Informačné služby
Informácie o PSČ                                                                                                                            0800 122 413
Info Asistent - vlaky, autobusy, ubytovanie, kultúra...                                                                 12 111
Univerzálna hlasová informačná služba                                                                                     1180

Informácie o telefónnych číslach účastníkov SR                                                                       1181
Informácie o telefónnych číslach účastníkov v zahraničí                                                          12 149
Centrum služieb zákazníkom - domácnosti (denne od 7.00 do 22.00)                                0800 123 456
Centrum služieb zákazníkom – firmy a organizácie (prac. dni od 7.00 do 19.00)               0800 123 500