Základná škola s materskou školou Krasňany
Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Zuzana Lacková
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ:  PaedDr. Svetoslava Blahušiaková
Ďalšie informácie...
 
Materská škola
Motto:
"Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať po celý život."

(J.A. Komenský)

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky: 1 - 4 roky
Forma výchovy a vzdelávanie: celodenná forma výchovy a vzdelávania
Vyučovací jazyk: slovenský
Názov ŠkVP: Zvedavá Krasolienka
Počet tried: 3
Počet detí:  64
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: materská škola: 3, školská jedáleň: 5
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel. kontakt: 041 / 5692 169


I. trieda "Sovičková":  RNDr. Michaela Chorvatovičová, Mgr. Lucia Čepe Vaščurová

II. trieda "Slniečková": PaedDr. Svetoslava Blahušiaková - zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ, Dagmar Šupejová

III. trieda "Lienková":  Mgr. Lenka Mazáňová, PaedDr. Anna Trnková


    II_Sovickova      
I_Slnieckova       III_Lienkova
Ďalšie informácie...
 
Základná škola

Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale pochodeň, ktorá sa má zapáliť.“

Ďalšie informácie...
 
Zelený svet 2013
Utorok, 11 Jún 2013 10:01
Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorú tento rok už po 18-tý krát zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm.
Ďalšie informácie...
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!