Materská škola
Motto:
"Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať po celý život."

(J.A. Komenský)

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky: 1 - 4 roky
Forma výchovy a vzdelávanie: celodenná forma výchovy a vzdelávania
Vyučovací jazyk: slovenský
Názov ŠkVP: Zvedavá Krasolienka
Počet tried: 3
Počet detí:  64
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: materská škola: 3, školská jedáleň: 5
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel. kontakt: 041 / 5692 169


I. trieda "Sovičková":  RNDr. Michaela Chorvatovičová, Mgr. Lucia Čepe Vaščurová

II. trieda "Slniečková": PaedDr. Svetoslava Blahušiaková - zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ, Dagmar Šupejová

III. trieda "Lienková":  Mgr. Lenka Mazáňová, PaedDr. Anna Trnková


    II_Sovickova      
I_Slnieckova       III_Lienkova
Zameranie MŠ:
  • tradície a zvyky terchovského regiónu prostredníctvom hudby, výtvarného umenia, ľudových remesiel,
  • zdravá výživa, zdravý životný štýl,
  • enviromentálna výchova,
  • Lego Education.

Krúžky: 
Oboznamovanie s cudzím jazykom – AJ

Spolupráca  s rodičovskou verejnosťou, ZŠ Krasňany, obecnou knižnicou, hasičmi, políciou, centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, logopedičkou, Úniou nevidiacich, NP MF Varín.
 
AKTIVITY:
Jeseň
"Bezpečne na ceste“ – pravidlá chodca na dopravnom ihrisku
"Ježkové jabĺčka“ – výstava odrôd jabĺk
"Gaštanko a jeho kamaráti,“ Kamaráti z ovocia a zeleniny,“ Veselé tekvičky“
"Babka, dedko, poďte k nám, pesničku Vám zaspievam.“
"Rozlúčka s pani jeseňou“
"Deň MŠ“ – zábavné dopoludnie pre deti
"Zázrivské vojky“ - ukážka pletenia syrových korbáčikov
"Perníková chalúpka" - hudobný koncert
"Dubáčik a muchotrávka" - hudobný koncert

Zima:
"Mikuláš, poď už medzi nás“
"Vianoce už prišli, všetci sme sa zišli“ – besiedka
"Snehuliačik biely pán“
"Zimná športová olympiáda“
"O sýkorke Milke“ - spolupráca s NP MF Varín
"Čo robia zvieratá v zime“ - spolupráca s NP MF Varín
"Fašiangový karneval“
"Fačiangy" - hudobný koncert
Pohybovo - relaxačné popoludnie s deťmi a rodičmi
Canisterapia - spolupráca s detským centrom Havino
"Zdravé zúbky"

Jar: 
"Zrozprávky do rozprávky“ - spolupráca s knižnicou
"Dnes k nám príde divadlo“ – divadelné predstavenie
"Čítajú nám prváci“
"Morena, Morena“
"Maľované vajíčko“ – veľkonočné zvyky a tradície
"Vodný kolotoč“ - spolupráca s NP MF Varín
"Keď je krajina znečistená“
"Hospodársky dvor gazdu Ferka“ - exkurzia
"Ježko“ – hudobný koncert
"Máj, máj, máj zelený“ – stavanie mája
"Horí, horí idú hasiči“ - exkurzia
"Srdiečko pre mamičku“
"Príbehy medvedice Fatra" - spolupráca s NP MF Varín
"Ryba sem, rybka tam“ - exkurzia na rybníky
"Lego je môj kamarát"
"Kaštieľ Krasňany" - exkurzia

Leto:
"Letná športová olympiáda“
"Mama, oco cvičme spolu"
"Tajomstvo  lesa“
"Hádž, skáč, bež“ - spoločné športové hry so ZŠ
"Zázračná krajina“ – koncert
"Farebný chodník“
Koncoročný výlet
"Rozlúčka s predškolákmi“- zatvára sa brána
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!