Základná škola

Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale pochodeň, ktorá sa má zapáliť.“

 

Tel . číslo: 041/5692 193, 0911 906 567

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Webová stránka školy: www.skolakrasnany.edupage.org

Názov iŠkVP: Škola plná života

Názov ŠVP: Inovovaný štátny vzdelávací program

Stupeň vzdelávania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Vyučovací jazyk: slovenský

Počet tried: 4

Počet detí: 53

Počet pedagogických zamestnancov: 6

Počet nepedagogických zamestnancov: 1

Vízia školy: Škola plná života, radostného poznávania, šťastia a tolerancie, kde môže byť každý úspešný.


Ponuka krúžkov:

- výtvarno-kreatívny

- prírodovedný

- počítačový

- hravá angličtina

- športovo-počítačový

- tanečný

 

Celoškolské akcie:

September

Otvorenie školského roka

Záložka spája školy

Moja rodina – výtvarné práce

Október

Mesiac úcty k starším

Jesenný zber papiera

Deň zdravej výživy

Divadelné predstavenie v bábkovom divadle

Medzinárodný deň školských knižníc

November

Výučbový program v ŠOP Malá Fatra Varín

Výstava kníh s predajom

Európsky týždeň boja proti drogám

Pasovanie za prváka

December

Mikuláš

Projekt „List Ježiškovi“

Výchovný koncert v ZUŠ Belá

Vianočná besiedka spojená s vianočnou burzou

Šaliansky Maťko

Január

Zimné hry

Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

Február

Fašiangový karneval

Výtvarná súťaž

Strom priateľstva

Marec

Projektový deň – „Kniha – najlepší priateľ človeka“

Svetový deň vody

Hviezdoslavov Kubín

Apríl

Zápis detí do 1. ročníka

Vítanie jari

Zber papiera

Deň Zeme

Dopravná súťaž – „Na bicykli bezpečne“

Máj

Deň matiek

Svetový deň rodiny

Jún

Prírodovedná súťaž – „Rastliny a zvieratá našich lesov"

Školský výlet
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!