Aktuálne

 • Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

  vyhlasuje

  výberové konanie na pracovné miesto

  referent stavebného úradu

futbal_mZúčastnili sa družstvá :
 • Krasňany
 • Stráža
 • Nezbudská Lúčka
 • Stará Bystrica

Zápas medzi Strážou a Starou Bystricou
Krasňany a Nezbudská Lúčka
Každé družstvo získalo svoj pohár a boli ocenení aj najlepší strelec, najlepší hráč a najlepší brankár.
Futbalový turnaj vyhralo domáce družstvo KRASŇANY
Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo STARÁ BYSTRICA
Na 3.mieste sa umiestnilo družstvo STRÁŽA
Na 4.mieste sa umiestnilo družstvo NEZBUDSKÁ LÚČKA