Aktuálne

  • Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

    vyhlasuje

    výberové konanie na pracovné miesto

    referent stavebného úradu

Pestovanie okrasných drevín a sadeníc, projektovanie a realizácia okrasných záhrad a verejnej zelene. Záhrady na kľúč.
Chov oviec na mäso.

Kontakt: 0903 529 289 - Ing. Blažej Chmeliar