Pestovanie okrasných drevín a sadeníc, projektovanie a realizácia okrasných záhrad a verejnej zelene. Záhrady na kľúč.
Chov oviec na mäso.

Kontakt: 0903 529 289 - Ing. Blažej Chmeliar