Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu